Om Stiria

Stiria är ett administrativt system som utvecklats för att effektivisera arbetet för företag som utför snöskottningsarbeten. Stiria är utvecklat med fokus på användarvänlighet och funktion, vilket innebär att det inte krävs mer än normal datorvana för att använda programmet. Det krävs inte heller någon avancerad installation eller underhåll då allt ligger på en server som sköts av Stiria. Det enda ansvarar som vilar på kunden är installation av program för uppläggning av kunddata samt för snöskottaren nedladdning av applikationen på sin mobil.

Kundinformation och beställningar läggs in i en webbaserad databas (Stiria admin) . Personal som utför skottningen får order där man via mobilapplikation (Stiria App) går igenom riskanalys, dokumenterar utförandet samt startar och slutför arbetet. På så sätt underlättar man den traditionella pappersadministrationen och förser personalen med aktuell information om deras dagliga arbete. Arbetsgivaren får en klar uppfattning om vad som händer på fältet och kan ge kunden dokumentation om arbetet (inkl automatisk meddelande till kunden när arbetet är utfört).

För de företag som förvaltar över ett stort antal fastigheter och behöver en effektivt kommunikation med kunder och personal är Stiria ett ovärderligt verktyg.

För dig som bara har ett fåtal fastigheter/snöskottningsuppdrag så ger Stiria dig en trygghet genom rätt dokumentation och kontroll på dina snöskottare.

 

Fördelar:

 • Digitalt, inget pappersarbete
 • Effektivt
 • Kvalitet och säkerhet i utfört arbete, ger dokumentation som används i dialog med kund och ev försäkringsbolag
 • Direktkontakt med personalen
 • Förenklar administrationen
 • Tidsdokumentering med Start- och stopfunktion
 • Sökfunktion
 • Bilduppladdning
 • Vi står för säkerhet, backup och server
 • Tillgängligt 24 timmar om dygnet.
 • Löpande uppdateringar och förbättrade funktioner
 • Obegränsad datamängd.
 • Enda krav är en internetansluten dator och en smarttelefon.