Hur fungerar Stiria

Stiria ger dig tydlig dokumentation som är bra i många led. Dels minskar ni diskussioner med kunder eller försäkringsbolag om hur det såg ut innan och efter snöskottning eftersom bild tas av snöskottaren innan och efter avslutat arbete. Ni får dokumentation över riskanalysen, samt smidigt underlag inför er kommande fakturering.

Så tveka inte, börja redan nu genom att anmäla dig. Är du smart lägger du upp alla kunder/fastigheter innan säsong och knyter sedan beställningarna till dem.

Till vänster kan du läsa mer kring hur respektive part använder sig av systemet, samt under fliken manual hittar du instruktioner över både Stiria Admin och Stiria App