Fastighetsägaren / Beställaren

Bättre dokumentation i alla led ger högre kvalitet och mindre diskussioner om vilket arbete som utförts. Genom bildfunktion kan status dokumenteras före och efter utförd snöskottning. Fastighetsägaren får automatiskt via mail eller sms ett meddelande om när ordern är klar.