Du som företagare

För dig som företagare

  • Anmäl dig här på webbsidan och du kan starta direkt
  • Välj antal fastigheter /paketpris, du kan självklart uppgradera dig närsomhelt
  • Du får nu tillgång till Stiria Admin
  • Ni får en inlogg per företag, flera användare kan vara inloggade samtidigt
  • Ni kan när som helst logga in via www.stiria.se för att komma åt er databas
  • Registrera kund/fastighet/kontaktuppgifter mm – dvs bygg din kunddatabas för alla snöskottningsuppdrag
  • Registrera arbetsorder (kan också göras av arbetsledaren)
  • Tilldela arbetsorder till arbetsledare/underentreprenör/snöskottaren (som får notering om detta via StiriaAppen på sin smartphone)
  • Följ arbetet löpande om du vill i rapporteringsfunktionen. Du kan även ta ut en rapport med bilder, noteringar, start & stoptider samt ifylld riskanalys
  • När arbetet är klart skriver du ut ett fakturaunderlag

 

Mer detaljerad beskrivning ser du under manual till vänster